Thằng tăng động nhất phòng Gym - Có thằ ng nào trong phòng bạn như này ko